head-bansandon
วันที่ 24 เมษายน 2024 2:08 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านสันดอน
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้สนับสนุนมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้สนับสนุนมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน

อัพเดทวันที่ 10 พฤศจิกายน 2020

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันดอนขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน นายหลงมา ด้วงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสีน้ำ บริสุทธิ์ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางมณฑา แจ่มจำรัส ที่ได้สนับสนุนมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4