head-bansandon
วันที่ 15 เมษายน 2021 11:24 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านสันดอน
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกระ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวนมากของโรงเรียนดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3141
อบ.2
3141
อบ.3
3251
รวม อบ.
94133
ป.1
1341
ป.2
4151
ป.3
1121
ป.4
4151
ป.5
4591
ป.6
3251
รวมประถม
1713306
รวมทั้งหมด
2617439
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4