head-bansandon
วันที่ 27 ตุลาคม 2021 10:14 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านสันดอน
หน้าหลัก » นานาสาระ » ทะเลาะ กับ เพื่อนร่วมงาน มีวิธีจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไร

ทะเลาะ กับ เพื่อนร่วมงาน มีวิธีจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไร

อัพเดทวันที่ 15 มีนาคม 2021

ทะเลาะ กับ เพื่อนร่วมงาน วิธีจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอารมณ์ขัน ทุกคนชอบสังสรรค์กับคนที่มีไหวพริบมีอารมณ์มากกว่าที่จะโต้เถียงกับผู้อื่นตลอดเวลา หรือกับคนที่หดหู่ อารมณ์ขันอาจกล่าวได้ว่า เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกคน และยังสามารถพูดได้ว่า เป็นสารหล่อลื่นที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความสุข เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นความสุข และเปลี่ยนความลำบากใจ ให้เป็นความสามัคคี อารมณ์ขันสามารถสร้างบรรยากาศที่ร่าเริงและผ่อนคลาย

ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารและโต้ตอบในบรรยากาศสบายๆ ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การได้รับเพื่อนที่จริงใจ และการได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากคนแปลกหน้า

ทะเลาะ

ความอดทนอดกลั้น และการสัมผัสบ่อยครั้งระหว่างผู้คน ย่อมนำไปสู่การขัดแย้ง ในกรณีนี้การเรียนรู้ที่จะเป็นคนใจกว้าง และอดทน จะช่วยให้คุณได้รับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณก็รู้ว่า คนไม่ใช่ปราชญ์ที่ไม่มีวันล้มเหลว ดังนั้นอย่ากังวลกับความผิดพลาดของผู้อื่น และอย่าลืมพวกเขาเป็นอันขาด เส้นทางชีวิตเพราะความเห็นอกเห็นใจ และความอดกลั้นจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ และคนใจแคบจะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ทางตัน

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ความขัดแย้งทุกประเภทจะเกิดขึ้นระหว่างคน เช่นเดียวกับที่คน มักพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างลิ้นกับฟันนั้นดีมาก ในบางครั้งจะมีการ ทะเลาะ ขวากหนามและความขัดแย้งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เฉพาะเมื่อคุณมีใจอดทนเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขความขัดแย้ง และคลายความสัมพันธ์ได้

หลายคนที่ต้องการชักชวนผู้อื่นและหวังว่า ผู้อื่นจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตน มักจะไม่บรรลุผล เนื่องจากการพูดมากเกินไป ในความเป็นจริง คุณอาจปล่อยให้คนอื่นพูดความคิดเห็นของพวกเขาได้เช่นกัน เพราะพวกเขารู้จุดสำคัญของปัญหาดีกว่าคุณ ดังนั้นเพียงแค่ถามคำถามพวกเขา แล้วพวกเขาจะบอกอะไรบางอย่าง

หากคุณไม่เห็นด้วยกับมุมมองของอีกฝ่าย คุณมักจะรีบเข้าไปขัดขวางอีกฝ่าย กรุณาอย่าทำเช่นนี้ มันเป็นอันตราย หากอีกฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นมากมาย ที่จะแสดงเขาก็จะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่คุณพูด ดังนั้นคุณควรรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง และรับฟังอย่างจริงใจ และสนับสนุนให้พวกเขาแสดงความคิดอย่างเต็มที่ หลังจากการสื่อสาร คุณต้องจัดการกับความสัมพันธ์ขั้นตอนนี้ ไม่ง่ายมาก มิฉะนั้นจะทำให้ผู้คนจำนวนมากขุ่นเคือง ดังนั้นคุณต้องใส่ใจกับมันมากขึ้น อย่าทำให้ทุกคนขุ่นเคือง ในชีวิตเรามักจะเห็นว่าคนจำนวนมาก ทำให้เพื่อนร่วมงานหลายคนขุ่นเคือง เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับผู้บังคับบัญชา นี่เป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาด วิธีจัดการกับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

1. เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ ในความเป็นจริง ความขัดแย้งส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบงานทั้ง 2ฝ่าย มีความสามารถในการทำความเข้าใจที่แตกต่างกัน และไม่คุ้นเคยกับขอบเขตการจัดการของกันและกัน ดังนั้นทุกคนต้องการที่จะต่อสู้ด้วยเหตุผลน้ำเสียงที่พูดเริ่มดังขึ้น และอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแย้ง จึงไม่ได้รับการแก้ไข แต่ลึกๆ แล้ว ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ จึงเป็นขั้นตอนแรก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

2. เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร บางคนวางปัญหาไว้ตั้งแต่แรก เพื่อทำให้คุณรู้สึกว่า เขากำลังหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ สิ่งนี้จะทำให้คุณบ่นและคิดว่า อีกฝ่ายยังไม่เข้าใจสถานการณ์ ดังนั้นคุณจะโทษตัวเอง ดังนั้นแม้ว่า คุณต้องการสื่อสารกับเขาในอนาคต เขาก็จะเลือกที่จะหนี โดยปล่อยให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสาร และลดความขัดแย้งให้น้อยที่สุด

3. เรียนรู้ที่จะเคารพความสามารถในการทำงานของผู้อื่น การที่คนๆ หนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งของเขา ต้องสมเหตุสมผล ในฐานะเพื่อนร่วมงานอันดับแรก คุณต้องไว้วางใจผู้อื่น และอย่าสงสัยในความสามารถของพวกเขา หากคุณไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน อีกฝ่ายจะรู้สึกได้โดยธรรมชาติ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เมื่อคุณเคารพผู้อื่น ผู้อื่นจะเคารพคุณ

4. อย่าเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เมื่อบางคนมีข้อพิพาทกับเพื่อนร่วมงาน พวกเขาอาจจะพาดพิงหรือหาคนผิดแทน ความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสอง ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ดังนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับสถานการณ์โดยรวม และความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ควรได้รับการแก้ไขโดยคนสองคนให้มากที่สุด ยิ่งมีคนเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ความสามารถของพวกเขา

5. มองไปที่เป้าหมายโดยรวมการพัฒนาบริษัท หรือหน่วยงานนั้นแยกออกจากความพยายามของทุกคนไม่ได้ หากคุณสนใจเพื่อนร่วมงานเพียงคนเดียว คุณแสดงได้แค่ว่า ใจแคบ ความสามารถไม่เพียงพอ ผู้ที่เคยทำบางสิ่งบางอย่าง จะไม่สนใจเพียงแค่ผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับสถานการณ์โดยรวม และให้โอกาสตัวเองสำหรับการพัฒนา

6. แก้ปัญหาความขัดแย้งและยังคงปรองดอง ระดับสูงสุดคือ การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นผลดีในการทำงาน ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเพื่อนร่วมงาน ท้ายที่สุด หากคุณอยู่ในบริษัทหรือในชีวิต คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรมองการณ์ไกล มีมิตรดีกว่ามีศัตรู

เราจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร เก่งในการช่วยเหลือผู้คน และอย่าร้องขอทุกอย่าง เราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆ ดำเนินไปในลักษณะคล้ายกัน เราอาศัยอยู่ในครอบครัว ทุกคนไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากครอบครัวใหญ่ นอกจากนี้เแต่ละคนยังต้องการความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากผู้อื่น แน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่คุณจะต้องเจอกับสถานที่ ที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในชีวิตของคุณ แต่อย่าขอความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่องคุณต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก คุณต้องรู้ว่าคุณเป็น คนแรกที่แก้ปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ > สัตว์เลื้อยคลาน ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4